Leg. psykolog

Anders Lindström

Välkommen

Jag är legitimerad psykolog med utbildning och erfarenhet inom psykoanalytisk/psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och existentiell terapi.
Jag arbetar med psykoterapi, krisstöd och konsultation till enskilda personer. Även handledning och professionsutveckling för enskilda och grupper.

Jag har ackreditering för PDT via Region Skåne vilket innebär att du kan träffa mig upp till 26 samtal inom högkostnadskortet via remiss från din vårdcentral.
En viktig utgångspunkt för mig är att varje lidande, utmaning och livsproblem är unikt och att det arbete vi gör tillsammans också behöver vara det.

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka tid för ett första samtal!